Podstawowe informacje o Litwie

Oficjalna nazwa Litwy to Republika Litewska (RL) - Lietuvos Respublika (LR).

Na Litwie obowiązuje Konstytucja Republiki Litewskiej która weszła w życie 6 listopada 1992 roku. Zaaprobowana w referendum z 25 października 1992 roku. Litwa jest demokracją parlamentarno - gabinetową, w której konstytucja gwarantuje trójpodział władz.

Władza ustawodawcza spoczywa w rękach jednoizbowego parlamentu (Seimas), władza wykonawcza - prezydenta i rządu, a władzę sądowniczą sprawują niezawisłe sądy (Sąd Najwyższy, Sąd Konstytucyjny, Sąd Apelacyjny).

Hymn państwowy: "Tautiska giesme" ("Peśń Narodowa") - od 1919 r. oficjalny hymn narodowy, autorem tekstu i muzyki jest Vincas Kudirka.

Podział administracyjny: Kraj podzielony jest na 10 okręgów i 60 regionów.

Położenie geograficzne: Republika Litewska położona jest na wschodnim wybrzeżu Bałtyku, na północy graniczy z Łotwą (588 km), na wschodzie z Białorusią (660 km), na południu z Polską (103 km) i z Obwodem Kaliningradzkim (Federacja Rosyjska,273 km). W 1989 r. przez Francuski Narodowy Instytut Geografii zostało ustalone Centrum Geograficzne Europy - znajduje się w odległości 24 km na północny zachód od Wilna. Geodezyjny "łuk Struvego" ciągnący się przez Litwę i dziewięć państw europejskich (od ujścia Dunaju do Morza Czarnego aż do północnego wybrzeża Norwegii) w 2005 r. został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Powierzchnia kraju: 65 300 km kw. Około jednej trzeciej terytorium zajmują lasy; na Litwie jest ponad 2800 jezior o powierzchni ponad 0,5 ha, 18 rzek o długości ponad 100 km.

Klimat: morski/kontynentalny. Średnia temperatura lipca: +17 st. C, stycznia: -4,9 st. C.

Czas lokalny: Litwa należy do środkowoeuropejskiej strefy czasowej: GMT +2 godziny (jak np. Helsinki, Ryga, Tallin).

Ludność: 3,43 mln (01.01.2005); 66,6% stanowią mieszkańcy miast, 33,4% mieszkańcy wsi.

Skład narodowościowy: Litwini - 83,5%, Polacy - 6,7%, Rosjanie - 6,3%, Białorusini - 1,2%, pozostałe narodowości - 2,3%. Pod względem narodowościowym Litwa jest najbardziej jednolitym krajem spośród innych państw bałtyckich.

Zróżnicowanie regionalne: na podstawie różnic językowych i kulturowych Litwa dzieli się na pięć regionów - Auksztota, Dzukija, Suwalkija, Żmudź i Mała Litwa.

Religia: większość mieszkańców Litwy jest wyznania rzymsko-katolickiego (ok. 80%). Pozostałe wyznania: prawosławni, ewangelicy, luteranie, staroobrzędowcy, judaiści, muzułmanie sunnici, karaici i inni.

Język: język urzędowy - litewski, jeden z najstarszych języków indoeuropejskich.

Stolica: Wilno - 541,3 tys. mieszkańców. Za datę założenia Wilna uważany jest 1323 rok. Starówka Wileńska - jedna z najpiękniejszych i największych w Europie Środkowowschodniej (360 ha) - znajduje się na liście światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

Większe miasta: Kowno - 364,1 tys., Kłajpeda - 188,8 tys., Szawle - 130,0 tys., Poniewież - 116,3 tys. mieszkańców.

Uzdrowiska: nadmorskie - Palanga i Neringa (Połąga, Nerynga), kuracyjne - Druskienniki i Birsztany.

Transport powietrzny: W kraju są trzy międzynarodowe pasażerskie porty lotnicze: w Wilnie (http://www.vilnius-airport.lt/), w Kownie (http://www.kaunasair.lt/), w Połądze (http://www.palanga-airport.lt/). Litwa ma połączenia lotnicze z około 30 miastami Europy Środkowowschodniej.

Transport wodny: Promy.
Z portu kłajpedzkiego kursują promy na 7 trasach - do miasta Szwecji, Danii, Niemiec, Polski i Obwodu Kaliningradzkiego (http://www.lisco.lt/,http://www.scandlines.lt/).
Trasa wewnętrzna: Kłajpeda - Mierzeja Kurońska (http://www.keltas.lt/).
W Kłajpedzie są dwie przystanie żeglarskie, w tym jedna z nich w centrum miasta, gdzie znajduje się także terminal dla statków wycieczkowych (www.ports.lt/jacht.php?lang=LT, http://www.lbs.lt/).

Drogi lądowe: Na Litwie jest dobrze rozwinięta sieć i infrastruktura dróg samochodowych: długość autostrad, dróg krajowych i rejonowych wynosi ponad 21 tys. km, długość wszystkich dróg - 67,0 tys. km.

Łączność GSM: W kraju działają trzy firmy telefonii komórkowej - Omnitel, Bite GSM, Tele2, zapewniające dobrą łączność nie tylko na Litwie, ale także z większością krajów świata.

Internet: W miastach są kawiarnie internetowe, ogółem w kraju ponad 600 placówek z dostępem do internetu (w bibliotekach, urzędach pocztowych, centrach informacji turystycznej). Znak dostępu do internetu - @.

Waluta narodowa i rozliczenia: Walutą narodową jest lit (LT). Kurs wymiany - 1EUR=3,4528 Lt. Na terytorium kraju rozliczeń dokonuje się w litach, w większości placówek handlowo-usługowych przyjmowane są również karty kredytowe i płatnicze.

Zakwaterowanie: Na Litwie jest ponad 300 placówek hotelarskich o międzynarodowym standardzie, w tym 189 hoteli, 61 domów gościnnych, 22 motele, 11 kampingów, 19 domów wczasowych (http://www.travel.lt/ - usługi - zakwaterowanie).

Wypoczynek na wsihttp://www.countryside.lt/

Informacja na telefon: 118

Pogotowie telefoniczne: 112