Podstawowe informacje o Litwie

Oficjalna nazwa Litwy to Republika Litewska (RL) - Lietuvos Respublika (LR). Na Litwie obowiązuje Konstytucja Republiki Litewskiej która weszła w życie 6 listopada 1992 roku. Zaaprobowana w referendum z 25 października 1992 roku. Litwa jest demokracją parlamentarno - gabinetową, w której konstytucja gwarantuje trójpodział władz. Władza ustawodawcza spoczywa w rękach jednoizbowego parlamentu (Seimas), władza wykonawcza - prezydenta i rządu, a władzę sądowniczą sprawują niezawisłe sądy (Sąd Najwyższy, Sąd Konstytucyjny, Sąd Apelacyjny). » więcej «

Litewskie Placówki Dyplomatyczne
w Polsce

AMBASADA REPUBLIKI LITEWSKIEJ
Al. Ujazdowskie 14
00-478 warszawa
Tel. (48 22) 625 33 68, Fax. (48 22) 625 34 40
ambasada@lietuva.pl
www.lietuva.pl

Dział konsularny
Al. Ujazdowskie 12
00-225 WARSZAWA
Tel.: (48 22) 635 97 94, Fax.: (48 22) 635 60 54
konslt@lietuva.internetdsl.pl

ATTACHE D/S KOMERCJI
Al. Ujazdowskie 12
00-478 WARSZAWA
Tel: (48 22) 696 01 40, (48 22) 696 01 41, Faks: (48 22) 696 01 42
com.attache_lit@post.pl

ATTACHE D/S TRANSPORTU
Al. Ujazdowskie 12
00-478 WARSZAWA
Tel. +48 (22) 745 15 70, Fax: +48 (22) 745 15 71
eirimas@lietuva.pl

ATTACHE D/S KULTURY
Al. Ujazdowskie 12,
00-478 Varšuva, Lenkija
Tel. (48 22) 696 72 80; (48 22) 745 05 93, Fax.: (48 22) 745 05 92
kultura@lietuva.pl

CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ O LITWIE
Al. Ujazdowskie 12
00-478 WARSZAWA
Tel.:(48 22) 696 98 15, Fax: (48 22) 696 98 16
info@litwatravel.com

Historia Litwy

Ziemie litewskie w I tysiącleciu p.n.e. zasiedliły indoeuropejskie plemiona Bałtów. W IX-XII w. terytorium Litwy dzieliło się na Żmudź i Auksztotę. W XIII w. liczne państewka plemienne zjednoczył Mendog, prowadzący walki z sąsiadami, tj. zakonem krzyżackim, Polską i Rusią. Po śmierci Mendoga państwo litewskie rozpadło się. Za właściwego twórcę Litwy uważa się księcia Giedymina, który opanował rozległe ziemie ruskie, założył dwa ośrodki stołeczne - Wilno i Troki. Dalsze umacnianie i wzrost terytorialny państwa następował za panowania Giedyminowiczów: Kiejstuta i Olgierda, syna Olgierda - Jagiełły oraz Witolda. » więcej «

Społeczność litewska w Polsce

Mniejszość litewska Polsce zamieszkuje zwarcie na północnym wschodzie kraju - w kraju sejneńskim oraz w okolicach Puńska. Najwięcej Litwinów zamieszkuje w gminie Puńsk, gdzie stanowią oni około 80 proc. mieszkańców. Pozostała część mieszkańców pochodzenia litewskiego jest rozproszona na terenie całej Polski, zwłaszcza na północy i południowym zachodzie kraju (Gdańsk, Olsztyn, Szczecin, Wrocław). Sporo Litwinów mieszka również w stolicy kraju. Według danych szacunkowych obecnie w Polsce mieszka około 15 tys. osób pochodzenia litewskiego. » więcej «